ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “พระรัตนเจดีย์มงคลญาณนุสรณ์” เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุ และเป็นที่บรรจุอัฐบริขารของพระครูรัตนมงคลญาณ "ติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพได้ที่" โทร ๐๘๗-๓๗๕๘๑๔๕ พระใบฏีกาประภาศน์ ภทฺทจารี ๐๘๖-๗๗๓๓๒๘๕ พระเอกชัย ปญฺญาวโร
ประวัติวัดบ้านถนนกระสัง (ธ)

ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

สถานภาพของวัด
             ชื่อวัดบ้านถนนกระสัง (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ สถานะของวัด แบบวิสุงคามสีมา สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต มีที่ดิน ๔๔ ไร่

ประวัติโดยสังเขปของวัดบ้านถนนกระสัง (ธ)
             
              วัดบ้านถนนกระสัง (ธ) เดิมมีชื่อว่า วัดป่าธรรมนิยม เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๒๔ แต่ก่อนนั้นบริเวณวัดเป็นป่าช้าของชาวบ้าน บ้านถนน, บ้านกระสัง และบ้านตาเมินเดิมทีก่อนที่จะเป็นวัดนั้น

ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านได้มาปักกรดในป่าช้าแห่งนี้ พระภิกษุรูปนั้นชื่อ พระอาจารย์พร (ไม่ทราบฉายา) จากนั้นเมื่อชาวบ้านเห็นว่ามีพระมาปักกรดอยู่ในบริเวณนี้แล้ว ชาวบ้านทั้ง ๓ หมู่บ้านก็ได้คิดเริ่มสร้างวัด จึงได้อาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์พรเป็นประธานสร้างวัด แล้วต่อมาก็ได้มีพระเข้ามาบวชอยู่จำพรรษาด้วยหลายรูป เมื่อท่านเห็นว่ามีพระอยู่หลายรูปแล้ว ท่านพระอาจารย์พร จึงได้มอบหมายให้พระแก้วดูแลวัดต่อไป ส่วนท่านพระอาจารย์พร ท่านก็เดินธุดงค์ต่อไป  


                ปัจจุบันวัดบ้านถนนกระสัง (ธ) มี พระแก้ว สนฺตจิตฺโต หรือ พระครูรัตนมงคลญาณ เป็นเจ้าอาวาส โดยท่านก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุเรื่อยมา จากนั้นก็ได้รับตราตั้งวัดในปี พุทธศักราช ๒๕๒๘ และได้รับตราตั้งเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการ

                หลังจากนั้นทางวัดได้กราบอาราธนานิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมัยท่านเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ปัจจุบันเป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๙

       

            หลังจากนั้นทางคณะกรรมการวัดบ้านถนนกระสัง (ธ) ได้ทำหนังสือขอพระราชทานอนุญาตอัญเชิญ พระนาม ย่อ ญสส. ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มาประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถวัดบ้าน ถนนกระสัง (ธ) และได้รับหนังสือประทานอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ในปีเดียวกันนั้นก็ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๔ ต่อมาได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดบ้านถนนกระสัง (ธ) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๖

    

     


    

 
Bookmark and Share
เว็บธรรมะน่าอ่าน>
ข้อความเยี่ยม

ฝากข้อความบนเว็บ

Mild scarring may not be a serious medical issue, but large scars can cause vision "MT. Myelofibrosis causes extensive scarring in your bone marrow, leading to get rid of tattoo scarring and blowouts, protect the damaged area of skin from
[url=http://howtogetridofacnescars.ga/10-best-rat-poisons-in-2019-ultimate-buyers-guide-and-how-to-naturally-get-rid]how to get rid of acne scars[/url]
จาก :Baradhire
วัน : 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา :15:57:47
---------------------

The benefits include comprehensive medical and dental services, unlimited routine transportation to plan approved locations, and up to $106 a month for over the counter items and products. The cost-sharing for covered Part D prescription drugs is determined by the amount of extra help you receive with your prescription drug costs.
[url=http://dentures.denta.top/art/what-type-of-dentist-does-dentures/]What type of dentist does dentures[/url]
จาก :Uhoobaps
วัน : 26 ตุลาคม 2562 เวลา :18:30:40
---------------------


จาก :
วัน : 25 ตุลาคม 2562 เวลา :03:55:39
---------------------


จาก :
วัน : 24 ตุลาคม 2562 เวลา :03:26:32
---------------------


จาก :
วัน : 05 กันยายน 2562 เวลา :04:35:28
---------------------


จาก :
วัน : 07 สิงหาคม 2562 เวลา :10:59:48
---------------------


จาก :
วัน : 06 สิงหาคม 2562 เวลา :23:30:10
---------------------


จาก :
วัน : 02 สิงหาคม 2562 เวลา :22:04:51
---------------------


จาก :
วัน : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา :13:59:13
---------------------

[url=http://kamagra50.com/]kamagra chewable[/url]
จาก :Kiafef
วัน : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา :13:46:35
---------------------


จาก :
วัน : 15 กรกฎาคม 2562 เวลา :19:02:25
---------------------


จาก :
วัน : 15 กรกฎาคม 2562 เวลา :18:40:24
---------------------


จาก :
วัน : 18 มิถุนายน 2562 เวลา :22:14:25
---------------------


จาก :
วัน : 15 มิถุนายน 2562 เวลา :17:14:25
---------------------


จาก :
วัน : 06 มิถุนายน 2562 เวลา :05:24:20
---------------------


จาก :
วัน : 03 มิถุนายน 2562 เวลา :23:44:13
---------------------


จาก :
วัน : 19 พฤษภาคม 2562 เวลา :19:48:46
---------------------


จาก :
วัน : 17 พฤษภาคม 2562 เวลา :02:31:51
---------------------


จาก :
วัน : 07 พฤษภาคม 2562 เวลา :01:12:27
---------------------


จาก :
วัน : 29 เมษายน 2562 เวลา :20:56:58
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2562 เวลา :13:43:47
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2562 เวลา :07:17:10
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2562 เวลา :07:17:09
---------------------


จาก :
วัน : 15 เมษายน 2562 เวลา :02:23:08
---------------------


จาก :
วัน : 31 มีนาคม 2562 เวลา :11:20:26
---------------------


จาก :
วัน : 22 มีนาคม 2562 เวลา :01:00:24
---------------------


จาก :
วัน : 19 มีนาคม 2562 เวลา :02:49:59
---------------------


จาก :
วัน : 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา :14:09:12
---------------------


จาก :
วัน : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา :13:14:03
---------------------


จาก :
วัน : 31 มกราคม 2562 เวลา :08:57:52
---------------------


จาก :
วัน : 21 มกราคม 2562 เวลา :03:13:58
---------------------


จาก :
วัน : 05 มกราคม 2562 เวลา :12:58:26
---------------------


จาก :
วัน : 03 มกราคม 2562 เวลา :03:05:13
---------------------


จาก :
วัน : 29 ธันวาคม 2561 เวลา :16:38:47
---------------------


จาก :
วัน : 18 ธันวาคม 2561 เวลา :07:06:30
---------------------


จาก :
วัน : 10 ธันวาคม 2561 เวลา :11:40:01
---------------------


จาก :
วัน : 03 ธันวาคม 2561 เวลา :23:10:25
---------------------


จาก :
วัน : 01 ธันวาคม 2561 เวลา :17:18:23
---------------------


จาก :
วัน : 22 ตุลาคม 2561 เวลา :11:51:59
---------------------


จาก :
วัน : 20 ตุลาคม 2561 เวลา :12:29:35
---------------------


จาก :
วัน : 18 ตุลาคม 2561 เวลา :10:55:07
---------------------


จาก :
วัน : 17 ตุลาคม 2561 เวลา :13:13:00
---------------------


จาก :
วัน : 09 ตุลาคม 2561 เวลา :12:12:21
---------------------


จาก :
วัน : 07 ตุลาคม 2561 เวลา :13:21:14
---------------------


จาก :
วัน : 14 สิงหาคม 2561 เวลา :12:25:59
---------------------


จาก :
วัน : 12 สิงหาคม 2561 เวลา :17:49:26
---------------------


จาก :
วัน : 10 สิงหาคม 2561 เวลา :14:09:54
---------------------


จาก :
วัน : 07 สิงหาคม 2561 เวลา :07:58:48
---------------------


จาก :
วัน : 06 สิงหาคม 2561 เวลา :19:11:07
---------------------

เมื่อคืนฝันเห็นหลวงปู่นั่งอยู่ในกุฎิเล็กๆ เมื่อฝนตกลงมาหลังคากุฎิรั่ว ฝนสาด หลวงปู่นั่งตัวเปียก เห็นแล้วสงสารหลวงปู่ร้องไห้ และพูดกับหลวงปู่ว่า ถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งผมจะมาสร้างกุฎิให้หลวงปู่ใหม่ ขอให้ถูกรางวัลที่ 1
จาก :นายสุรเดช ทะเริงรัมย์
วัน : 31 กรกฎาคม 2561 เวลา :23:48:59
---------------------


จาก :
วัน : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา :10:17:35
---------------------


จาก :
วัน : 30 มิถุนายน 2561 เวลา :22:10:26
---------------------


จาก :
วัน : 30 มิถุนายน 2561 เวลา :21:05:34
---------------------


จาก :
วัน : 16 มิถุนายน 2561 เวลา :09:29:59
---------------------


จาก :
วัน : 16 มิถุนายน 2561 เวลา :07:48:29
---------------------


จาก :
วัน : 26 พฤษภาคม 2561 เวลา :00:22:09
---------------------


จาก :
วัน : 25 พฤษภาคม 2561 เวลา :23:12:27
---------------------


จาก :
วัน : 29 เมษายน 2561 เวลา :18:27:55
---------------------


จาก :
วัน : 29 เมษายน 2561 เวลา :16:21:55
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2561 เวลา :17:16:19
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2561 เวลา :02:48:29
---------------------


จาก :
วัน : 22 เมษายน 2561 เวลา :16:46:06
---------------------


จาก :
วัน : 07 เมษายน 2561 เวลา :02:43:40
---------------------


จาก :
วัน : 22 มีนาคม 2561 เวลา :02:02:11
---------------------


จาก :
วัน : 21 มีนาคม 2561 เวลา :23:53:08
---------------------


จาก :
วัน : 12 มีนาคม 2561 เวลา :16:45:10
---------------------


จาก :
วัน : 05 มีนาคม 2561 เวลา :02:27:03
---------------------


จาก :
วัน : 05 มีนาคม 2561 เวลา :01:34:21
---------------------


จาก :
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :16:06:22
---------------------


จาก :
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :16:06:16
---------------------


จาก :
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :14:49:13
---------------------


จาก :
วัน : 12 มกราคม 2561 เวลา :07:21:59
---------------------


จาก :
วัน : 28 ธันวาคม 2560 เวลา :07:16:22
---------------------


จาก :
วัน : 13 ธันวาคม 2560 เวลา :11:44:10
---------------------


จาก :
วัน : 13 ธันวาคม 2560 เวลา :11:43:24
---------------------


จาก :
วัน : 13 ธันวาคม 2560 เวลา :11:43:06
---------------------


จาก :
วัน : 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา :19:32:36
---------------------


จาก :
วัน : 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา :19:32:31
---------------------


จาก :
วัน : 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา :18:58:21
---------------------


จาก :
วัน : 27 ตุลาคม 2560 เวลา :14:12:59
---------------------


จาก :
วัน : 10 ตุลาคม 2560 เวลา :16:54:29
---------------------


จาก :
วัน : 25 กันยายน 2560 เวลา :19:52:54
---------------------

อยากให้ทางวัดจัดทำfacebook เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่ออ เผยแพร่คติธรรมของหลวงปู่ และเป็นการประชาสัมพันธ์วัดให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย
จาก :alex
วัน : 09 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา :14:10:31
---------------------

หลวงพี่เอกชัยสบายดีไหมครับ ทางนี้คิดถึงเสมอครับผม
จาก :ศรีไพร เจริญรัมย์
วัน : 04 มกราคม 2557 เวลา :13:36:00
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วผู้เมตตาระลึกถึงหลวงตลอดครับ
จาก :ชินดนัย ชมบุญ
วัน : 29 ธันวาคม 2556 เวลา :21:16:40
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วหลวงปู่ที่น่ารักและเมตตามิมีประมาณ
จาก :ชินดนัย ชมบุญ สุรินทร์
วัน : 07 ธันวาคม 2556 เวลา :10:52:51
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วครับ

จาก :เด็กกระสังครับ
วัน : 16 สิงหาคม 2556 เวลา :16:41:49
---------------------

ขอให้หลวงปู่แข็งแรง
จาก :วัชระ วังใหญ่รัมย์
วัน : 26 กรกฎาคม 2556 เวลา :20:08:38
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วครับ
จาก :ชินดนัย ศิษย์ปู่หงษ์
วัน : 26 มิถุนายน 2556 เวลา :12:39:12
---------------------

จะหาโอกาสไปกราบหลวงปู่อีกให้ได้ครับหลวงปู่เมตตาและน่ารักมากครับเห็นหลวงปู่ครั้งแรกก็เกิดศรัทธากับหลวงปู่ครับ
จาก :ชินดนัยศิษย์ปู่หงษ์
วัน : 11 มิถุนายน 2556 เวลา :13:56:30
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่หลวงปู่เมตตามากครับ สาธุ
จาก :ชินดนัย ศิษย์ปู่หงษ์
วัน : 11 มิถุนายน 2556 เวลา :13:20:00
---------------------

กราบหลวงตาครับ
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 24 ตุลาคม 2555 เวลา :23:59:36
---------------------

นมัสการพระคุณเจ้า หลวงปู่แก้ว ขอให้หลวงปู่ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่คู่กับ ลูกศิษย์ และชาวบ้าน ตราบนานเท่านาน นะครับ ข้าพเจ้า นาย กฤต วรรณโกษิตย์
จาก :กฤต
วัน : 17 สิงหาคม 2555 เวลา :14:11:36
---------------------

กราบหลวงปู่ที่เคารพ
จาก :jom thinpranee
วัน : 01 มิถุนายน 2555 เวลา :18:26:17
---------------------

กราบหลวงปู่ที่เคารพครบรอบวันคล้ายวันเกิด25 มีนา55 ปีนี้ขอให้หลวงปู่สูขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญด้วยญาญสมาบัติ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานตลอดไป
จาก :jom Thinpranee
วัน : 15 มีนาคม 2555 เวลา :17:40:32
---------------------

กราบหลวงปู่ที่เคารพ ไปวัดบ้านปลาย หลวงพ่อบุญส่งคนเยอะใหมครับ
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 11 มีนาคม 2555 เวลา :19:41:11
---------------------

ขอให้หลวงตาสุขภาพแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญให้ลูกหลานบ้านถนน กระส้ง ทั้งหมดและทั้งจังหวัด บุรีรัมย์
จาก :KHUM PRADABDEE
วัน : 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา :14:19:24
---------------------

ขอให้หลวงปู่มีสุขภาพร่างกายแข่งแรง...อยู่เป็นมิ่งมงคล
จาก :ติ๊ก
รุ่นเดียวกับ ปรีชา(จู)
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา :20:56:02
---------------------

ขอให้หลวงปู่มีสุขภาพร่างกายแข่งแรง...อยู่เป็นมิ่งมงคลแก่ลูกๆหลานนาน
จาก :ปรีชา (จู) อดีตเณรน้อยที่เคยอยู่กับหลวงปู
วัน : 05 มิถุนายน 2554 เวลา :04:33:17
---------------------

อนุโมทนาสาธุๆๆๆ
จาก :ถนนเทวา
วัน : 29 พฤษภาคม 2554 เวลา :18:45:27
---------------------

กราบเท้าหลวงปู่ครับ ต๊ะเองครับ
จาก :ตะครับ
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:12:06
---------------------

ต๊ะมาแว้วครับหลวงปู่
จาก :ตะครับ
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:10:51
---------------------

พระเอกสบายดีมั่ยนิ ดูแลสุขภาพด้วย ดูแลหลวงปู่ด้วยครับผม
จาก :จุล
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:05:39
---------------------

ขอให้หลวงปู่และหลวงพี่จงมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ
จาก :จุล
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:02:56
---------------------

รักษาสุขภาพด้วยนะครับหลวงปู่ครับ คิดถึงมากครับ
จาก :จาก จุล
วัน : 20 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:32:50
---------------------

หลวงพี่เอก สบายดีมั่ยคับ คิดถึงเหมือนเดิมนะหลวงพี่ รักษาสุขภาพด้วย รวมถึงหลวงพี่หุลด้วยนะคับ
จาก :จาก จุล
วัน : 19 พฤษภาคม 2554 เวลา :00:18:31
---------------------

ขอให้หลวงปู่แข๊งแรงคับ
จาก :จาก จุล
วัน : 19 พฤษภาคม 2554 เวลา :00:14:52
---------------------

ขอให้หลวงปู่แก้ว มีสุขภาพที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับชาวบ้านและหมู่บ้านของเรานานๆนะคร้า
จาก :ying
วัน : 14 พฤษภาคม 2554 เวลา :09:23:09
---------------------

คิดถึงหลวงปู่คับ
จาก :ติ๊ก
วัน : 04 พฤษภาคม 2554 เวลา :00:45:00
---------------------

กราบเท้าหลวงปู่ครับ คิดถึง
จาก :ติ๊ก
วัน : 24 เมษายน 2554 เวลา :20:24:07
---------------------

คิดถึงหลวงปู่เหมือนเดิมครับ
หลวงพี่หูลด้วยสบายดีไหม
ขอชมที่มีการปรับปรุงเว็ป
ให้ทันสมัยขึ้นมีการโต้ตอบ
ทาง Mail. ได้หรือรับรู้ข่าวสารได้
Email.ผม asus552011@hotmail.com เล่นผ่าน M ได้ผมออนทุกวันช่วงดึก ขอกราบเท้าหลวงปู่จากที่นี้ด้วยครับ รักและเคารพหลวงปู่เสมอ
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 21 เมษายน 2554 เวลา :01:14:23
---------------------

สวัสดีคับหลวงพี่สบายดีบ่คับ
จาก :เด็กเทพ
วัน : 19 เมษายน 2554 เวลา :20:04:38
---------------------

สวัสดีคับหลวงพี่
จาก :ถนนเทวา2011
วัน : 19 เมษายน 2554 เวลา :15:03:13
---------------------
กรอกรหัสผ่านข้างบน