ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “พระรัตนเจดีย์มงคลญาณนุสรณ์” เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุ และเป็นที่บรรจุอัฐบริขารของพระครูรัตนมงคลญาณ "ติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพได้ที่" โทร ๐๘๗-๓๗๕๘๑๔๕ พระใบฏีกาประภาศน์ ภทฺทจารี ๐๘๖-๗๗๓๓๒๘๕ พระเอกชัย ปญฺญาวโร

ประวัติเจ้าอาวาส วัดบ้านถนนกระสัง (ธ)
ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์๑. ตำแหน่ง

     ชื่อ พระครูรัตนมงคลญาณ ฉายา สนฺตจิตฺโต วิทยฐานะ นักธรรมชั้น เอก
     วัดบ้านถนนกระสัง (ธ) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านถนนกระสัง (ธ)


๒. สถานะเดิม

    ชื่อ นายแก้ว นามสกุล เนื้อนิล เกิดวันศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๙

    แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล
    บิดาชื่อ นายบุญ นามสกุล เนื้อนิล
    มารดาชื่อ นางแดง นามสกุล เนื้อนิล
    เกิดที่ บ้านสามแวง ตำบลสามแวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


๓.  บรรพชา
    วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๕
    ณ พัทธสีมา วัดกระดึงทอง (ธ) ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
    พระอุปัชฌาย์ พระครูวิริยาภิวัฒน์ ปัจจุบันคือ พระราชปัญญาวิสารัท วัดกระดึงทอง (ธ)

    ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


๔.   อุปสมบท
   วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ณ พัทธสีมา วัดกระดึงทอง (ธ) ตำบลบ้านด่าน    อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
   พระอุปัชฌาย์ พระครูวิริยาภิวัฒน์ ปัจจุบันคือ พระราชปัญญาวิสารัท วัดกระดึงทอง   (ธ)    ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
   พระกรรมวาจาจารย์ พระวิลาศ รกฺขิโต พระอนุสาวนาจารย์ พระบุญเสวย เตชวโร

   วัดหนองแปบ (ธ) ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

๕.   สมณศักดิ์
   วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ 

   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านถนนกระสัง (ธ) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช

   จังหวัดบุรีรัมย์
   วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๓

   ได้รับตราตั้งเป็นพระปลัดแก้ว สนฺตจิตฺโต
   ในฐานานุกรมของพระมงคลรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

   วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘

   ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูรัตนมงคลญาณ
   วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท
   วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

 

   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก

๖.   ด้านการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด
   ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖              สร้างศาลาหอฉัน ขึ้น ๑ หลัง
   ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑              สร้างอุโบสถ ขึ้น ๑ หลัง
   ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖              ก่อตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านถนนกระสัง
   ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐              สร้างเมรุ ขึ้น ๑ หลัง
   ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓              สร้างหอระฆัง ขึ้น ๑ หลัง
   ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕              สร้างศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
                                           พระบรมราชินีนาถ ขึ้น ๑ หลัง
   ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙              สร้างกุฏิรัตนมงคลญาณนุสรณ์ ขึ้น ๑ หลัง
   ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓              สร้างกุฏิสงฆ์ ขึ้น ๕ หลัง
Bookmark and Share
เว็บธรรมะน่าอ่าน>
ข้อความเยี่ยม

ฝากข้อความบนเว็บ


จาก :
วัน : 05 กันยายน 2562 เวลา :04:35:28
---------------------


จาก :
วัน : 07 สิงหาคม 2562 เวลา :10:59:48
---------------------


จาก :
วัน : 06 สิงหาคม 2562 เวลา :23:30:10
---------------------


จาก :
วัน : 02 สิงหาคม 2562 เวลา :22:04:51
---------------------


จาก :
วัน : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา :13:59:13
---------------------

[url=http://kamagra50.com/]kamagra chewable[/url]
จาก :Kiafef
วัน : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา :13:46:35
---------------------


จาก :
วัน : 15 กรกฎาคม 2562 เวลา :19:02:25
---------------------


จาก :
วัน : 15 กรกฎาคม 2562 เวลา :18:40:24
---------------------


จาก :
วัน : 18 มิถุนายน 2562 เวลา :22:14:25
---------------------


จาก :
วัน : 15 มิถุนายน 2562 เวลา :17:14:25
---------------------


จาก :
วัน : 06 มิถุนายน 2562 เวลา :05:24:20
---------------------


จาก :
วัน : 03 มิถุนายน 2562 เวลา :23:44:13
---------------------


จาก :
วัน : 19 พฤษภาคม 2562 เวลา :19:48:46
---------------------


จาก :
วัน : 17 พฤษภาคม 2562 เวลา :02:31:51
---------------------


จาก :
วัน : 07 พฤษภาคม 2562 เวลา :01:12:27
---------------------


จาก :
วัน : 29 เมษายน 2562 เวลา :20:56:58
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2562 เวลา :13:43:47
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2562 เวลา :07:17:10
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2562 เวลา :07:17:09
---------------------


จาก :
วัน : 15 เมษายน 2562 เวลา :02:23:08
---------------------


จาก :
วัน : 31 มีนาคม 2562 เวลา :11:20:26
---------------------


จาก :
วัน : 22 มีนาคม 2562 เวลา :01:00:24
---------------------


จาก :
วัน : 19 มีนาคม 2562 เวลา :02:49:59
---------------------


จาก :
วัน : 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา :14:09:12
---------------------


จาก :
วัน : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา :13:14:03
---------------------


จาก :
วัน : 31 มกราคม 2562 เวลา :08:57:52
---------------------


จาก :
วัน : 21 มกราคม 2562 เวลา :03:13:58
---------------------


จาก :
วัน : 05 มกราคม 2562 เวลา :12:58:26
---------------------


จาก :
วัน : 03 มกราคม 2562 เวลา :03:05:13
---------------------


จาก :
วัน : 29 ธันวาคม 2561 เวลา :16:38:47
---------------------


จาก :
วัน : 18 ธันวาคม 2561 เวลา :07:06:30
---------------------


จาก :
วัน : 10 ธันวาคม 2561 เวลา :11:40:01
---------------------


จาก :
วัน : 03 ธันวาคม 2561 เวลา :23:10:25
---------------------


จาก :
วัน : 01 ธันวาคม 2561 เวลา :17:18:23
---------------------


จาก :
วัน : 22 ตุลาคม 2561 เวลา :11:51:59
---------------------


จาก :
วัน : 20 ตุลาคม 2561 เวลา :12:29:35
---------------------


จาก :
วัน : 18 ตุลาคม 2561 เวลา :10:55:07
---------------------


จาก :
วัน : 17 ตุลาคม 2561 เวลา :13:13:00
---------------------


จาก :
วัน : 09 ตุลาคม 2561 เวลา :12:12:21
---------------------


จาก :
วัน : 07 ตุลาคม 2561 เวลา :13:21:14
---------------------


จาก :
วัน : 14 สิงหาคม 2561 เวลา :12:25:59
---------------------


จาก :
วัน : 12 สิงหาคม 2561 เวลา :17:49:26
---------------------


จาก :
วัน : 10 สิงหาคม 2561 เวลา :14:09:54
---------------------


จาก :
วัน : 07 สิงหาคม 2561 เวลา :07:58:48
---------------------


จาก :
วัน : 06 สิงหาคม 2561 เวลา :19:11:07
---------------------

เมื่อคืนฝันเห็นหลวงปู่นั่งอยู่ในกุฎิเล็กๆ เมื่อฝนตกลงมาหลังคากุฎิรั่ว ฝนสาด หลวงปู่นั่งตัวเปียก เห็นแล้วสงสารหลวงปู่ร้องไห้ และพูดกับหลวงปู่ว่า ถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งผมจะมาสร้างกุฎิให้หลวงปู่ใหม่ ขอให้ถูกรางวัลที่ 1
จาก :นายสุรเดช ทะเริงรัมย์
วัน : 31 กรกฎาคม 2561 เวลา :23:48:59
---------------------


จาก :
วัน : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา :10:17:35
---------------------


จาก :
วัน : 30 มิถุนายน 2561 เวลา :22:10:26
---------------------


จาก :
วัน : 30 มิถุนายน 2561 เวลา :21:05:34
---------------------


จาก :
วัน : 16 มิถุนายน 2561 เวลา :09:29:59
---------------------


จาก :
วัน : 16 มิถุนายน 2561 เวลา :07:48:29
---------------------


จาก :
วัน : 26 พฤษภาคม 2561 เวลา :00:22:09
---------------------


จาก :
วัน : 25 พฤษภาคม 2561 เวลา :23:12:27
---------------------


จาก :
วัน : 29 เมษายน 2561 เวลา :18:27:55
---------------------


จาก :
วัน : 29 เมษายน 2561 เวลา :16:21:55
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2561 เวลา :17:16:19
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2561 เวลา :02:48:29
---------------------


จาก :
วัน : 22 เมษายน 2561 เวลา :16:46:06
---------------------


จาก :
วัน : 07 เมษายน 2561 เวลา :02:43:40
---------------------


จาก :
วัน : 22 มีนาคม 2561 เวลา :02:02:11
---------------------


จาก :
วัน : 21 มีนาคม 2561 เวลา :23:53:08
---------------------


จาก :
วัน : 12 มีนาคม 2561 เวลา :16:45:10
---------------------


จาก :
วัน : 05 มีนาคม 2561 เวลา :02:27:03
---------------------


จาก :
วัน : 05 มีนาคม 2561 เวลา :01:34:21
---------------------


จาก :
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :16:06:22
---------------------


จาก :
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :16:06:16
---------------------


จาก :
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :14:49:13
---------------------


จาก :
วัน : 12 มกราคม 2561 เวลา :07:21:59
---------------------


จาก :
วัน : 28 ธันวาคม 2560 เวลา :07:16:22
---------------------


จาก :
วัน : 13 ธันวาคม 2560 เวลา :11:44:10
---------------------


จาก :
วัน : 13 ธันวาคม 2560 เวลา :11:43:24
---------------------


จาก :
วัน : 13 ธันวาคม 2560 เวลา :11:43:06
---------------------


จาก :
วัน : 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา :19:32:36
---------------------


จาก :
วัน : 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา :19:32:31
---------------------


จาก :
วัน : 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา :18:58:21
---------------------


จาก :
วัน : 27 ตุลาคม 2560 เวลา :14:12:59
---------------------


จาก :
วัน : 10 ตุลาคม 2560 เวลา :16:54:29
---------------------


จาก :
วัน : 25 กันยายน 2560 เวลา :19:52:54
---------------------

อยากให้ทางวัดจัดทำfacebook เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่ออ เผยแพร่คติธรรมของหลวงปู่ และเป็นการประชาสัมพันธ์วัดให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย
จาก :alex
วัน : 09 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา :14:10:31
---------------------

หลวงพี่เอกชัยสบายดีไหมครับ ทางนี้คิดถึงเสมอครับผม
จาก :ศรีไพร เจริญรัมย์
วัน : 04 มกราคม 2557 เวลา :13:36:00
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วผู้เมตตาระลึกถึงหลวงตลอดครับ
จาก :ชินดนัย ชมบุญ
วัน : 29 ธันวาคม 2556 เวลา :21:16:40
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วหลวงปู่ที่น่ารักและเมตตามิมีประมาณ
จาก :ชินดนัย ชมบุญ สุรินทร์
วัน : 07 ธันวาคม 2556 เวลา :10:52:51
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วครับ

จาก :เด็กกระสังครับ
วัน : 16 สิงหาคม 2556 เวลา :16:41:49
---------------------

ขอให้หลวงปู่แข็งแรง
จาก :วัชระ วังใหญ่รัมย์
วัน : 26 กรกฎาคม 2556 เวลา :20:08:38
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วครับ
จาก :ชินดนัย ศิษย์ปู่หงษ์
วัน : 26 มิถุนายน 2556 เวลา :12:39:12
---------------------

จะหาโอกาสไปกราบหลวงปู่อีกให้ได้ครับหลวงปู่เมตตาและน่ารักมากครับเห็นหลวงปู่ครั้งแรกก็เกิดศรัทธากับหลวงปู่ครับ
จาก :ชินดนัยศิษย์ปู่หงษ์
วัน : 11 มิถุนายน 2556 เวลา :13:56:30
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่หลวงปู่เมตตามากครับ สาธุ
จาก :ชินดนัย ศิษย์ปู่หงษ์
วัน : 11 มิถุนายน 2556 เวลา :13:20:00
---------------------

กราบหลวงตาครับ
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 24 ตุลาคม 2555 เวลา :23:59:36
---------------------

นมัสการพระคุณเจ้า หลวงปู่แก้ว ขอให้หลวงปู่ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่คู่กับ ลูกศิษย์ และชาวบ้าน ตราบนานเท่านาน นะครับ ข้าพเจ้า นาย กฤต วรรณโกษิตย์
จาก :กฤต
วัน : 17 สิงหาคม 2555 เวลา :14:11:36
---------------------

กราบหลวงปู่ที่เคารพ
จาก :jom thinpranee
วัน : 01 มิถุนายน 2555 เวลา :18:26:17
---------------------

กราบหลวงปู่ที่เคารพครบรอบวันคล้ายวันเกิด25 มีนา55 ปีนี้ขอให้หลวงปู่สูขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญด้วยญาญสมาบัติ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานตลอดไป
จาก :jom Thinpranee
วัน : 15 มีนาคม 2555 เวลา :17:40:32
---------------------

กราบหลวงปู่ที่เคารพ ไปวัดบ้านปลาย หลวงพ่อบุญส่งคนเยอะใหมครับ
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 11 มีนาคม 2555 เวลา :19:41:11
---------------------

ขอให้หลวงตาสุขภาพแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญให้ลูกหลานบ้านถนน กระส้ง ทั้งหมดและทั้งจังหวัด บุรีรัมย์
จาก :KHUM PRADABDEE
วัน : 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา :14:19:24
---------------------

ขอให้หลวงปู่มีสุขภาพร่างกายแข่งแรง...อยู่เป็นมิ่งมงคล
จาก :ติ๊ก
รุ่นเดียวกับ ปรีชา(จู)
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา :20:56:02
---------------------

ขอให้หลวงปู่มีสุขภาพร่างกายแข่งแรง...อยู่เป็นมิ่งมงคลแก่ลูกๆหลานนาน
จาก :ปรีชา (จู) อดีตเณรน้อยที่เคยอยู่กับหลวงปู
วัน : 05 มิถุนายน 2554 เวลา :04:33:17
---------------------

อนุโมทนาสาธุๆๆๆ
จาก :ถนนเทวา
วัน : 29 พฤษภาคม 2554 เวลา :18:45:27
---------------------

กราบเท้าหลวงปู่ครับ ต๊ะเองครับ
จาก :ตะครับ
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:12:06
---------------------

ต๊ะมาแว้วครับหลวงปู่
จาก :ตะครับ
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:10:51
---------------------

พระเอกสบายดีมั่ยนิ ดูแลสุขภาพด้วย ดูแลหลวงปู่ด้วยครับผม
จาก :จุล
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:05:39
---------------------

ขอให้หลวงปู่และหลวงพี่จงมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ
จาก :จุล
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:02:56
---------------------

รักษาสุขภาพด้วยนะครับหลวงปู่ครับ คิดถึงมากครับ
จาก :จาก จุล
วัน : 20 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:32:50
---------------------

หลวงพี่เอก สบายดีมั่ยคับ คิดถึงเหมือนเดิมนะหลวงพี่ รักษาสุขภาพด้วย รวมถึงหลวงพี่หุลด้วยนะคับ
จาก :จาก จุล
วัน : 19 พฤษภาคม 2554 เวลา :00:18:31
---------------------

ขอให้หลวงปู่แข๊งแรงคับ
จาก :จาก จุล
วัน : 19 พฤษภาคม 2554 เวลา :00:14:52
---------------------

ขอให้หลวงปู่แก้ว มีสุขภาพที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับชาวบ้านและหมู่บ้านของเรานานๆนะคร้า
จาก :ying
วัน : 14 พฤษภาคม 2554 เวลา :09:23:09
---------------------

คิดถึงหลวงปู่คับ
จาก :ติ๊ก
วัน : 04 พฤษภาคม 2554 เวลา :00:45:00
---------------------

กราบเท้าหลวงปู่ครับ คิดถึง
จาก :ติ๊ก
วัน : 24 เมษายน 2554 เวลา :20:24:07
---------------------

คิดถึงหลวงปู่เหมือนเดิมครับ
หลวงพี่หูลด้วยสบายดีไหม
ขอชมที่มีการปรับปรุงเว็ป
ให้ทันสมัยขึ้นมีการโต้ตอบ
ทาง Mail. ได้หรือรับรู้ข่าวสารได้
Email.ผม asus552011@hotmail.com เล่นผ่าน M ได้ผมออนทุกวันช่วงดึก ขอกราบเท้าหลวงปู่จากที่นี้ด้วยครับ รักและเคารพหลวงปู่เสมอ
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 21 เมษายน 2554 เวลา :01:14:23
---------------------

สวัสดีคับหลวงพี่สบายดีบ่คับ
จาก :เด็กเทพ
วัน : 19 เมษายน 2554 เวลา :20:04:38
---------------------

สวัสดีคับหลวงพี่
จาก :ถนนเทวา2011
วัน : 19 เมษายน 2554 เวลา :15:03:13
---------------------
กรอกรหัสผ่านข้างบน