ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “พระรัตนเจดีย์มงคลญาณนุสรณ์” เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุ และเป็นที่บรรจุอัฐบริขารของพระครูรัตนมงคลญาณ "ติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพได้ที่" โทร ๐๘๗-๓๗๕๘๑๔๕ พระใบฏีกาประภาศน์ ภทฺทจารี ๐๘๖-๗๗๓๓๒๘๕ พระเอกชัย ปญฺญาวโร

             ในปีเดียวกันนั้นพระครูรัตนมงคลญาณได้จัดตั้งโรงเรียนศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านถนนกระสังขึ้น จากนั้นในปี พุทธศักราช ๒๕๔๑ คณะสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและศิษยานุศิษย์ร่วมทำบุญครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี พระครูรัตน มงคลญาณ และถือเป็นโอกาสที่เป็นมงคงจึงได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระราชปัญญาวิสารัท เจ้าคณะจังหวัด บุรีรัมย์ (ธรรมยุต) เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ
  

           ต่อมาทางวัดบ้านถนนกระสัง (ธ) ได้ขอพระราชทานพระราชา
นุญาตอัญเชิญตราสัญลักษณ์ สก. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ และได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถผู้สนองงาน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้ายตราสัญลักษณ์ สก. หน้าบันศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ ๗๒ พรรษามหาราชินี

  
  

  

               ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระราชปัญญาวิสารัท เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) เป็นประธานวางศิลาฤกษ์กุฏิรัตนมงคลญาณนุสรณ์ และสร้างกุฏิสงฆ์จนแล้วเสร็จ

  

  

    

              

Bookmark and Share
เว็บธรรมะน่าอ่าน>
ข้อความเยี่ยม

ฝากข้อความบนเว็บ


จาก :
วัน : 19 มีนาคม 2562 เวลา :02:49:59
---------------------


จาก :
วัน : 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา :14:09:12
---------------------


จาก :
วัน : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา :13:14:03
---------------------


จาก :
วัน : 31 มกราคม 2562 เวลา :08:57:52
---------------------


จาก :
วัน : 21 มกราคม 2562 เวลา :03:13:58
---------------------


จาก :
วัน : 05 มกราคม 2562 เวลา :12:58:26
---------------------


จาก :
วัน : 03 มกราคม 2562 เวลา :03:05:13
---------------------


จาก :
วัน : 29 ธันวาคม 2561 เวลา :16:38:47
---------------------


จาก :
วัน : 18 ธันวาคม 2561 เวลา :07:06:30
---------------------


จาก :
วัน : 10 ธันวาคม 2561 เวลา :11:40:01
---------------------


จาก :
วัน : 03 ธันวาคม 2561 เวลา :23:10:25
---------------------


จาก :
วัน : 01 ธันวาคม 2561 เวลา :17:18:23
---------------------


จาก :
วัน : 22 ตุลาคม 2561 เวลา :11:51:59
---------------------


จาก :
วัน : 20 ตุลาคม 2561 เวลา :12:29:35
---------------------


จาก :
วัน : 18 ตุลาคม 2561 เวลา :10:55:07
---------------------


จาก :
วัน : 17 ตุลาคม 2561 เวลา :13:13:00
---------------------


จาก :
วัน : 09 ตุลาคม 2561 เวลา :12:12:21
---------------------


จาก :
วัน : 07 ตุลาคม 2561 เวลา :13:21:14
---------------------


จาก :
วัน : 14 สิงหาคม 2561 เวลา :12:25:59
---------------------


จาก :
วัน : 12 สิงหาคม 2561 เวลา :17:49:26
---------------------


จาก :
วัน : 10 สิงหาคม 2561 เวลา :14:09:54
---------------------


จาก :
วัน : 07 สิงหาคม 2561 เวลา :07:58:48
---------------------


จาก :
วัน : 06 สิงหาคม 2561 เวลา :19:11:07
---------------------

เมื่อคืนฝันเห็นหลวงปู่นั่งอยู่ในกุฎิเล็กๆ เมื่อฝนตกลงมาหลังคากุฎิรั่ว ฝนสาด หลวงปู่นั่งตัวเปียก เห็นแล้วสงสารหลวงปู่ร้องไห้ และพูดกับหลวงปู่ว่า ถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งผมจะมาสร้างกุฎิให้หลวงปู่ใหม่ ขอให้ถูกรางวัลที่ 1
จาก :นายสุรเดช ทะเริงรัมย์
วัน : 31 กรกฎาคม 2561 เวลา :23:48:59
---------------------


จาก :
วัน : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา :10:17:35
---------------------


จาก :
วัน : 30 มิถุนายน 2561 เวลา :22:10:26
---------------------


จาก :
วัน : 30 มิถุนายน 2561 เวลา :21:05:34
---------------------


จาก :
วัน : 16 มิถุนายน 2561 เวลา :09:29:59
---------------------


จาก :
วัน : 16 มิถุนายน 2561 เวลา :07:48:29
---------------------


จาก :
วัน : 26 พฤษภาคม 2561 เวลา :00:22:09
---------------------


จาก :
วัน : 25 พฤษภาคม 2561 เวลา :23:12:27
---------------------


จาก :
วัน : 29 เมษายน 2561 เวลา :18:27:55
---------------------


จาก :
วัน : 29 เมษายน 2561 เวลา :16:21:55
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2561 เวลา :17:16:19
---------------------


จาก :
วัน : 26 เมษายน 2561 เวลา :02:48:29
---------------------


จาก :
วัน : 22 เมษายน 2561 เวลา :16:46:06
---------------------


จาก :
วัน : 07 เมษายน 2561 เวลา :02:43:40
---------------------


จาก :
วัน : 22 มีนาคม 2561 เวลา :02:02:11
---------------------


จาก :
วัน : 21 มีนาคม 2561 เวลา :23:53:08
---------------------


จาก :
วัน : 12 มีนาคม 2561 เวลา :16:45:10
---------------------


จาก :
วัน : 05 มีนาคม 2561 เวลา :02:27:03
---------------------


จาก :
วัน : 05 มีนาคม 2561 เวลา :01:34:21
---------------------


จาก :
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :16:06:22
---------------------


จาก :
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :16:06:16
---------------------


จาก :
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :14:49:13
---------------------


จาก :
วัน : 12 มกราคม 2561 เวลา :07:21:59
---------------------


จาก :
วัน : 28 ธันวาคม 2560 เวลา :07:16:22
---------------------


จาก :
วัน : 13 ธันวาคม 2560 เวลา :11:44:10
---------------------


จาก :
วัน : 13 ธันวาคม 2560 เวลา :11:43:24
---------------------


จาก :
วัน : 13 ธันวาคม 2560 เวลา :11:43:06
---------------------


จาก :
วัน : 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา :19:32:36
---------------------


จาก :
วัน : 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา :19:32:31
---------------------


จาก :
วัน : 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา :18:58:21
---------------------


จาก :
วัน : 27 ตุลาคม 2560 เวลา :14:12:59
---------------------


จาก :
วัน : 10 ตุลาคม 2560 เวลา :16:54:29
---------------------


จาก :
วัน : 25 กันยายน 2560 เวลา :19:52:54
---------------------

อยากให้ทางวัดจัดทำfacebook เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่ออ เผยแพร่คติธรรมของหลวงปู่ และเป็นการประชาสัมพันธ์วัดให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย
จาก :alex
วัน : 09 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา :14:10:31
---------------------

หลวงพี่เอกชัยสบายดีไหมครับ ทางนี้คิดถึงเสมอครับผม
จาก :ศรีไพร เจริญรัมย์
วัน : 04 มกราคม 2557 เวลา :13:36:00
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วผู้เมตตาระลึกถึงหลวงตลอดครับ
จาก :ชินดนัย ชมบุญ
วัน : 29 ธันวาคม 2556 เวลา :21:16:40
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วหลวงปู่ที่น่ารักและเมตตามิมีประมาณ
จาก :ชินดนัย ชมบุญ สุรินทร์
วัน : 07 ธันวาคม 2556 เวลา :10:52:51
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วครับ

จาก :เด็กกระสังครับ
วัน : 16 สิงหาคม 2556 เวลา :16:41:49
---------------------

ขอให้หลวงปู่แข็งแรง
จาก :วัชระ วังใหญ่รัมย์
วัน : 26 กรกฎาคม 2556 เวลา :20:08:38
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่แก้วครับ
จาก :ชินดนัย ศิษย์ปู่หงษ์
วัน : 26 มิถุนายน 2556 เวลา :12:39:12
---------------------

จะหาโอกาสไปกราบหลวงปู่อีกให้ได้ครับหลวงปู่เมตตาและน่ารักมากครับเห็นหลวงปู่ครั้งแรกก็เกิดศรัทธากับหลวงปู่ครับ
จาก :ชินดนัยศิษย์ปู่หงษ์
วัน : 11 มิถุนายน 2556 เวลา :13:56:30
---------------------

กราบนมัสการหลวงปู่หลวงปู่เมตตามากครับ สาธุ
จาก :ชินดนัย ศิษย์ปู่หงษ์
วัน : 11 มิถุนายน 2556 เวลา :13:20:00
---------------------

กราบหลวงตาครับ
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 24 ตุลาคม 2555 เวลา :23:59:36
---------------------

นมัสการพระคุณเจ้า หลวงปู่แก้ว ขอให้หลวงปู่ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่คู่กับ ลูกศิษย์ และชาวบ้าน ตราบนานเท่านาน นะครับ ข้าพเจ้า นาย กฤต วรรณโกษิตย์
จาก :กฤต
วัน : 17 สิงหาคม 2555 เวลา :14:11:36
---------------------

กราบหลวงปู่ที่เคารพ
จาก :jom thinpranee
วัน : 01 มิถุนายน 2555 เวลา :18:26:17
---------------------

กราบหลวงปู่ที่เคารพครบรอบวันคล้ายวันเกิด25 มีนา55 ปีนี้ขอให้หลวงปู่สูขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญด้วยญาญสมาบัติ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานตลอดไป
จาก :jom Thinpranee
วัน : 15 มีนาคม 2555 เวลา :17:40:32
---------------------

กราบหลวงปู่ที่เคารพ ไปวัดบ้านปลาย หลวงพ่อบุญส่งคนเยอะใหมครับ
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 11 มีนาคม 2555 เวลา :19:41:11
---------------------

ขอให้หลวงตาสุขภาพแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญให้ลูกหลานบ้านถนน กระส้ง ทั้งหมดและทั้งจังหวัด บุรีรัมย์
จาก :KHUM PRADABDEE
วัน : 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา :14:19:24
---------------------

ขอให้หลวงปู่มีสุขภาพร่างกายแข่งแรง...อยู่เป็นมิ่งมงคล
จาก :ติ๊ก
รุ่นเดียวกับ ปรีชา(จู)
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา :20:56:02
---------------------

ขอให้หลวงปู่มีสุขภาพร่างกายแข่งแรง...อยู่เป็นมิ่งมงคลแก่ลูกๆหลานนาน
จาก :ปรีชา (จู) อดีตเณรน้อยที่เคยอยู่กับหลวงปู
วัน : 05 มิถุนายน 2554 เวลา :04:33:17
---------------------

อนุโมทนาสาธุๆๆๆ
จาก :ถนนเทวา
วัน : 29 พฤษภาคม 2554 เวลา :18:45:27
---------------------

กราบเท้าหลวงปู่ครับ ต๊ะเองครับ
จาก :ตะครับ
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:12:06
---------------------

ต๊ะมาแว้วครับหลวงปู่
จาก :ตะครับ
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:10:51
---------------------

พระเอกสบายดีมั่ยนิ ดูแลสุขภาพด้วย ดูแลหลวงปู่ด้วยครับผม
จาก :จุล
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:05:39
---------------------

ขอให้หลวงปู่และหลวงพี่จงมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ
จาก :จุล
วัน : 23 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:02:56
---------------------

รักษาสุขภาพด้วยนะครับหลวงปู่ครับ คิดถึงมากครับ
จาก :จาก จุล
วัน : 20 พฤษภาคม 2554 เวลา :22:32:50
---------------------

หลวงพี่เอก สบายดีมั่ยคับ คิดถึงเหมือนเดิมนะหลวงพี่ รักษาสุขภาพด้วย รวมถึงหลวงพี่หุลด้วยนะคับ
จาก :จาก จุล
วัน : 19 พฤษภาคม 2554 เวลา :00:18:31
---------------------

ขอให้หลวงปู่แข๊งแรงคับ
จาก :จาก จุล
วัน : 19 พฤษภาคม 2554 เวลา :00:14:52
---------------------

ขอให้หลวงปู่แก้ว มีสุขภาพที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับชาวบ้านและหมู่บ้านของเรานานๆนะคร้า
จาก :ying
วัน : 14 พฤษภาคม 2554 เวลา :09:23:09
---------------------

คิดถึงหลวงปู่คับ
จาก :ติ๊ก
วัน : 04 พฤษภาคม 2554 เวลา :00:45:00
---------------------

กราบเท้าหลวงปู่ครับ คิดถึง
จาก :ติ๊ก
วัน : 24 เมษายน 2554 เวลา :20:24:07
---------------------

คิดถึงหลวงปู่เหมือนเดิมครับ
หลวงพี่หูลด้วยสบายดีไหม
ขอชมที่มีการปรับปรุงเว็ป
ให้ทันสมัยขึ้นมีการโต้ตอบ
ทาง Mail. ได้หรือรับรู้ข่าวสารได้
Email.ผม asus552011@hotmail.com เล่นผ่าน M ได้ผมออนทุกวันช่วงดึก ขอกราบเท้าหลวงปู่จากที่นี้ด้วยครับ รักและเคารพหลวงปู่เสมอ
จาก :จอม ทินปราณี
วัน : 21 เมษายน 2554 เวลา :01:14:23
---------------------

สวัสดีคับหลวงพี่สบายดีบ่คับ
จาก :เด็กเทพ
วัน : 19 เมษายน 2554 เวลา :20:04:38
---------------------

สวัสดีคับหลวงพี่
จาก :ถนนเทวา2011
วัน : 19 เมษายน 2554 เวลา :15:03:13
---------------------
กรอกรหัสผ่านข้างบน